Bảng năng suất lao động điện tử

Hệ thống bao gồm:
Bảng năng suất lao động điện tử
1. Bảng trạng thái ( 2 mặt):

Kích thước 50x60cm
Khung nhôm định hình chịu lực.
Hiển thị 2 mặt2 mặt là mica, chữ màu đen, giữa 2 mặt là đèn (2 bóng màu xanh, 4 bóng màu đỏ)
Ở tại một thời điểm thì chỉ có một trạng thái là đèn sáng.
Mỗi trạng thái được điều khiển bằng một công tắc hoặc nút nhấn (bật/tắt đèn)

2. Bảng điện tử hiển thị năng suất:

Kích thước bảng điện tử: 50x70cm
Hiển thị 2 mặt
“Kế hoạch”, “Thực tế” : Hiển thị bằng  Led 7 đoạn 9x12cm
“Kế hoạch”  điều chỉnh bằng Remote:
– Cài đặt số lượng ban đầu sau đó đếm lên tự động tăng dần tùy theo thời gian năng xuất cài đặt. Khi số lượng tự động đếm bằng số lượng cài đặt ban đầu thì số lượng kế hoạch sẽ ngừng lại.
– Thời gian nghỉ giữa ca quản lý sẽ nhấn tạm dừng thời gian đếm, vào ca nhấn lại để bảng tiếp tục tự động đếm
“Thực tế” cập nhật từ cảm biến khi có sản phẩm đi qua.
Khung nhôm định hình chịu lực.
Mica Đài Loan 3mm.
CPU: Microchip PIC 16F887 (USA)
Nguồn cấp Adaptor input 220VAC-output 12VDC
Bảo hành 2 năm

Trả lời