Hệ thống báo động nhà máy

Thiết bị:
–       Đèn báo 1, 2, 3, 4 … tầng màu tùy thuộc vào số sự kiện, sự cố trong xưởng sản xuất: ví dụ trong xưởng may cần có: cần cơ điện (hư máy), cần tổ trưởng (xử lý các vấn đề trong chuyền), cần kỹ thuật (cần hướng dẫn về kỹ thuật may…)… tương ứng với 3 màu đỏ, vàng và xanh
–       Loa – Amply để phát thông báo. Ví dụ: khi đèn đỏ chuyền 1 sáng, hệ thống loa sẽ báo: “chuyền 1 cần thợ máy”
–       Phần mềm: điều khiển toàn bộ hệ thống, thông kê số lần bị sự cố, thời gian xử lý của từng sự cố, tổng thời gian hao phí trong ngày.
–       Bảng điện tử: Hiển thị số lần bị sự cố và tời gian hao phí.

Hệ thống báo động nhà máy
Phần mềm
–       Định vị sự kiện, sự cố của từng chuyền (hoặc nhóm trong chuyền)
–       Tính thời gian hao phí.
–       Thống kê thời gian hao phí của từng sự cố, của cả ngày…
–       Báo cáo kết quả cho từng ngày, từng tháng.
Mục đích:
–       Báo các sự cố trong xưởng sản xuất bằng đèn báo, kết hợp âm thanh.
–       Quản lý thời gian hao phí để có hướng xử lý.
–       Tính tổng số lần bi sự cố trong xưởng.
–       Các sự kiện, sự cố bao gồm: hư máy, lỗi kỹ thuật hàng hóa, cần hỗ trợ từ quản lý.
Hệ thống kết hợp với đèn nhiều màu và âm thanh để chỉ dẫn trực tiếp đến một vị trí nhất định khi bị sự cố. Kết hợp với máy tính giúp người quản lý tổng hợp thời gian hao phí để có biện pháp xử lý…

Trả lời