Lắp đặt hệ thống Andon

LỢI ÍCH MANG LẠI TỪ HỆ THỐNG ANDON

Giải quyết bài toàn thời gian khi sự cố xảy ra trên dây chuyền sản xuất.

Các công nhân khi gặp sự cố sản xuất trên chuyền chỉ cần tác động nút nhấn hoặc remote thì sẽ có người tới hỗ trợ. Còn các nhân viên hỗ trợ sẽ biết được vị trí chính xác và công viêc cần hỗ trợ.

Tránh tình trạng ghi chép thống kế truyền thống.

Giúp nhà quản lý thống kê chính xác như thời gian xảy ra sự cố, thời gian khắc phục sự cố, vị trí xảy ra sự cố, tổng sự cố….

Lắp đặt hệ thống Andon
Hệ thống andon dùng để cảnh báo cho các nhân viên quản lý, bảo trì, kỹ thuật chất lượng… biết được sự cố xảy ra của dây chuyền sản xuất hay một công đoạn sản xuất của nhà máy, để khắc phục sự cố một cách nhanh chống và chính xác.

Báo sự cố được kích hoạt bằng tay của nhân viên tại nơi xảy ra sự cố thông qua nút nhấn hoặc remote cũng có thể được kích hoạt tự động từ thiết bị sản xuất.

Sự cố được báo qua đèn tháp, bảng hiển thị, âm thanh, email, sms…

Trả lời