Lắp đặt hệ thống hiển thị LCD

Thay thế Bảng Led điện tử bằng màn hình LCD. Dùng trong ngân hàng, tiệm vàng, siêu thị xe máy, hàng tiêu dùng…
– Hiển thị thông tin tỉ giá, ngoại tệ, giá vàng…
– Linh hoạt Chèn thông tin quảng cáo, khuyến mãi.
– Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng.
– Có thể mở rộng nhiều màn hình với nội dung khác nhau với một máy tính duy nhất.
– Cập nhật trực tiếp từ máy tính hoặc từ tự động từ website của khách hàng.
Lắp đặt hệ thống hiển thị LCD
Cấu phần;
1. TV LCD 24 inch trở lên.
2. Các thiết bị chuyển đổi tín hiệu.
3. Máy tính P4 trở lên, winxp/7/vista.
4. Internet, nếu có yêu cầu.
Xin liên hệ để biết thêm chi tiết.

Dùng trong ngân hàng, tiệm vàng, siêu thị xe máy, hàng tiêu dùng… – Hiển thị thông tin tỉ giá, ngoại tệ, giá vàng… – Linh hoạt Chèn thông tin quảng cáo, khuyến mãi. – Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng, giao diện theo yêu cầu của khách hàng. – Có thể mở rộng nhiều màn hình với nội dung khác nhau với một máy tính duy nhất. – Cập nhật trực tiếp từ máy tính hoặc từ tự động từ website.

Trả lời