Tag Archives: cách quảng cáo hiệu quả nhất

Những sai lầm khi quảng cáo online

Những sai lầm khi quảng cáo online

Những sai lầm khi quảng cáo online

1. Đo lường và tối ưu là cây gậy quyền năng Biết mình yếu chỗ nào để khắc phục, rõ mình mạnh ở đâu để đẩy mạnh hơn nữa là việc không thể thiếu và bắt buộc phải làm khi triển khai bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào, dù nhỏ hay to. Không chịu đo ...

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những đột phá không thể giải quyết tất cả những vấn đề trong quảng cáo nhưng nó là một khía cạnh nền tảng,chi phối cả hiệu quả lẫn hiệu suất nhưng thường bị bỏ qua. Càng nhiều người nhớ đến mẫu quảng cáo có nghĩa là càng nhiều người biết đến thương hiệu và bị ...