Tag Archives: hệ thống báo cháy là gì

Hệ thống báo động nhà máy

Thiết bị: -       Đèn báo 1, 2, 3, 4 … tầng màu tùy thuộc vào số sự kiện, sự cố trong xưởng sản xuất: ví dụ trong xưởng may cần có: cần cơ điện (hư máy), cần tổ trưởng (xử lý các vấn đề trong chuyền), cần kỹ thuật (cần hướng dẫn về kỹ thuật may…)… ...