Tag Archives: hệ thống lấy số thứ tự

Hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thống xếp hàng tự động Quy Trình Lấy Số Tự Động Chuẩn: Quy trình làm việc với Hệ thống xếp hàng tự động điển hình như sau: Bước 1: Lấy (đăng ký) số thứ tự Tất cả khách hàng đến giao dịch sẽ tới lấy 1 phiếu thứ tự, Bước 2: Khách hàng chờ gọi số Sau đó khách hàng ...