Tag Archives: lập kế hoạch kinh doanh quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những đột phá không thể giải quyết tất cả những vấn đề trong quảng cáo nhưng nó là một khía cạnh nền tảng,chi phối cả hiệu quả lẫn hiệu suất nhưng thường bị bỏ qua. Càng nhiều người nhớ đến mẫu quảng cáo có nghĩa là càng nhiều người biết đến thương hiệu và bị ...

Hướng dẫn các bước lập kế hoạch quảng cáo

Hướng dẫn các bước lập kế hoạch quảng cáo

Hướng dẫn các bước lập kế hoạch quảng cáo

Những lưu ý để có một bản kế hoạch quảng cáo hoàn hảo Để xác định và mô tả chính xác về khách hàng mục tiêu trong kế hoạch quảng cáo bạn cần phải bám sát vào các yếu tố nhân khấu học như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, mức thu nhập…Cần tập trung nhất ...