Tag Archives: lỗi không kết nối được wifi

Nguy cơ ung thư từ wifi

Nguy cơ ung thư từ wifi

Nguy cơ ung thư từ wifi

Trong thực tế, các công trình nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa sóng vô tuyến với ung thư não đa số vẫn còn nhiều thiếu sót. Có thể, những nghiên cứu này sử dụng phạm vi thống kê quá hẹp, hoặc các phương pháp tiến hành chưa mang tính khoa học cao. Trong ...

Sắp có wifi mới tốn ít năng lượng

Sắp có wifi mới tốn ít năng lượng

Sắp có wifi mới tốn ít năng lượng

Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đã lắp đặt và thử nghiệm ngay trong chính khuôn viên của trường và mọi thứ hoạt động rất tốt. Đó chưa phải tất cả, nhóm còn cho biết thiết bị mới này có thể truyền tải dữ liệu với các thiết bị ở khoảng cách lên tới hơn ...