Tag Archives: mạch đếm sản phẩm đơn giản

Bảng điện tử đếm sản phẩm

Bảng điện tử đếm sản phẩm

Bảng điện tử đếm sản phẩm

Bảng đếm sản phẩm Qua quá trình phát triển, từ version đầu tiên chỉ chạy trên máy tính đơn lẻ, kết nối bằng dây tín hiệu, dùng bộ điều khiển với bàn phím cơ độ bền không cao, chúng tôi đã tiến một bước quan trọng. Từ đầu 2013 sản phẩm Xếp hàng tự động (hay ...