Tag Archives: năng suất cây trồng là gì

Bảng năng suất lao động điện tử

Bảng năng suất lao động điện tử

Bảng năng suất lao động điện tử

Hệ thống bao gồm: 1. Bảng trạng thái ( 2 mặt): Kích thước 50x60cm Khung nhôm định hình chịu lực. Hiển thị 2 mặt2 mặt là mica, chữ màu đen, giữa 2 mặt là đèn (2 bóng màu xanh, 4 bóng màu đỏ) Ở tại một thời điểm thì chỉ có một trạng thái là đèn sáng. Mỗi trạng thái được ...