Tag Archives: quảng cáo sản phẩm mới

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những cách đột phá trong quảng cáo

Những đột phá không thể giải quyết tất cả những vấn đề trong quảng cáo nhưng nó là một khía cạnh nền tảng,chi phối cả hiệu quả lẫn hiệu suất nhưng thường bị bỏ qua. Càng nhiều người nhớ đến mẫu quảng cáo có nghĩa là càng nhiều người biết đến thương hiệu và bị ...

Tầm quan trọng của quảng cáo

Tầm quan trọng của quảng cáo

Tầm quan trọng của quảng cáo

Các doanh nghiệp quảng cáo hiểu rằng hiệu quả của việc quảng cáo có thể cải thiện tốt hơn khi được lặp lại thường xuyên đối với mỗi chiến dịch hoặc sử dụng nhiều phương tiện đồng bộ cho một chiến dịch quảng cáo để mở rộng tầm tiếp cận mục tiêu. Thách thức chủ yếu ...