Tag Archives: tài liệu năng suất

Bảng năng suất lao động điện tử

Bảng năng suất lao động điện tử

Bảng năng suất lao động điện tử

Hệ thống bao gồm: 1. Bảng trạng thái ( 2 mặt): Kích thước 50x60cm Khung nhôm định hình chịu lực. Hiển thị 2 mặt2 mặt là mica, chữ màu đen, giữa 2 mặt là đèn (2 bóng màu xanh, 4 bóng màu đỏ) Ở tại một thời điểm thì chỉ có một trạng thái là đèn sáng. Mỗi trạng thái được ...