Tag Archives: thiết kế bảng hỏi

Bảng tỷ giá ngân hàng

Bảng tỷ giá ngân hàng

Bảng tỷ giá ngân hàng

Bảng tỉ giá sử dụng TV LCD. Mỗi màn hình LCD có thể hiển thị với nội dung khác nhau, giao diện có thể thay đổi bằng phần mềm, nhập dữ liệu thủ công hoặc tự động cập nhật từ Internet. Dùng để hiển thị thông tin về tỷ giá, lãi suất và các thông tin ...